Beleid


Voor een aantal onderwerpen hebben we protocollen opgesteld waarin de regels en afspraken met betrekking tot dat onderwerp staan beschreven. Op deze manier kunnen ook ouders kennis nemen van deze regels en afspraken.

De betreffende protocollen zullen binnenkort worden aangevuld.

Beleid Sociale Media

Beleid Pesten

Beleid Huiswerk