Beleid


Voor een aantal onderwerpen hebben we protocollen opgesteld waarin de regels en afspraken met betrekking tot dat onderwerp staan beschreven. Op deze manier kunnen ook ouders kennis nemen van deze regels en afspraken.

Beleid Pesten (Pest-coördinator: Feika Stuut)

Beleid Huiswerk
Beleid Veiligheid
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)
Protocol toelating, schorsing en verwijdering