Schoolcommissie

De schoolcommissie (SC) is een klankbordgroep van ouders die de belangen van ouders behartigt. De SC komt ongeveer 6 keer per jaar samen met de directie en vergadert dan ook voor een deel samen met de MR.
De schoolcommissie heeft als doel mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

In de schoolcommissie zijn de volgende ouders vertegenwoordigd:

Debora Slijm
Suzanne Dieterman
Annemiek Tuin