Aanmelding leerling

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Om uw kind aan te melden kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur: 0597-414426.

Als u uw kind aanmeldt bij de Vossenburcht, vindt er eerst een informatief gesprek plaats met de directeur. In principe zijn alle kinderen welkom, maar om te zorgen dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben en die bij ze past, is er voor de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen een toelatingsbeleid vastgesteld. De directeur zal ouders hierover informeren tijdens de eerste kennismaking.

Na de inschrijving neemt de juf van groep 1 contact op met de ouders/verzorgers.
Zij maakt een afspraak om thuis langs te komen om te vertellen over de gang van zaken in groep 1. Daarnaast wil de juf graag een goed beeld krijgen van de nieuwe leerling, zodat in groep 1 een goede start gemaakt kan worden die aansluit bij zijn/haar ontwikkeling. 

Op onze school mogen de kinderen voor ze vier jaar worden vijf dagdelen komen kennismaken. Hierover zal de leerkracht van groep 1 tijdens het kennismakingsbezoek met u afspraken maken.