LuizenOpsporingsTeam


De Vossenburcht heeft een Luizenopsporingsteam (LOT) dat bestaat uit ouders.
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Iedere groep heeft een aantal vaste ouders die de kinderen controleren volgens een vooraf gegeven instructie. Indien hoofdluis wordt aangetroffen, dan zal de groepsleerkracht de betreffende ouder informeren. De overige ouders van de klas worden ook op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van hoofdluis in de klas, zodat er extra gecontroleerd kan worden bij het eigen kind.
Yvonne Smit is coördinator van het LOT-team.