Op onze school geven we thematisch onderwijs, vanaf groep 4 gebruiken we daar de methode 'Alles-in-1' voor. Elke vijf weken is een ander thema aan de beurt. Vakken als taal, spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken zijn ondergebracht in het thema. Op deze manier komt een thema binnen alle vakken echt tot leven. Zo prikkelen we met ons onderwijs de nieuwsgierigheid van de leerlingen.
Klik hier voor meer informatie over deze methode.

Binnenkort zullen we hier meer documenten plaatsen die onze leerlingen kunnen gebruiken. Nu kunnen de leerlingen kiezen voor onderstaande weekwoorden: