Thematisch werken


Op onze school werken we in alle groepen thematisch. Zo wordt er bijvoorbeeld in groep 1 en 2 gewerkt rondom de lente of bijvoorbeeld de boerderij. In groep 3 werken we met de thema's die voorkomen in de kernen van de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode 'Alles-in-1'. Elke vijf weken is een ander thema aan de beurt. Zo kan er in groep 5 bijvoorbeeld gewerkt worden rondom het thema 'Nederland' en werken de leerlingen in groep 8 rondom het thema 'Grieken en Romeinen. Vakken als taal, spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken zijn ondergebracht in het thema. Op deze manier komt een thema binnen alle vakken echt tot leven. Zo prikkelen we met ons onderwijs de nieuwsgierigheid van de leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over deze methode.

Op onderstaande foto staan al onze projecten die we inzetten bij het thematisch onderwijs. Nieuwsgierig? Kom gerust eens een kijkje nemen!