"Ouderbetrokkenheid op de Vossenburcht is dat ouders en leerkrachten samenwerken en samen verantwoordelijk zijn voor een optimale ontwikkeling van het kind op het gebied van opvoeden en leren."


Wij willen graag een goede samenwerking tussen leerling, ouders en leerkrachten om samen te zorgen voor een optimale ontwikkeling van onze leerling. 
De groepsleerkracht van groep 1 komt bij u op bezoek om een uitgebreide intake te houden over de ontwikkeling van uw kind in de voorgaande jaren en u meer te vertellen over de gang van zaken bij ons op school.
Een aantal keren per jaar houden wij contactmomenten voor ouders. Wij verwachten dan alle ouders op school om te spreken over de ontwikkeling van de leerling. Ouders worden uitgenodigd voor de informatieavond, de ouderavonden en de inloopdagen. Natuurlijk bent u welkom bij de leerkracht van uw kind als u vragen heeft. De leerkrachten stellen het contact met u zeer op prijs, wij zijn u nodig om samen met u het beste voor uw kind te zoeken.