Visie

Op De Vossenburcht staan we voor kwalitatief goed onderwijs. Dat kan voor ieder kind anders zijn, want ieder kind is uniek! We hebben oprechte aandacht voor elkaar. De Vossenburcht is de school waar je met warmte wordt ontvangen. Bij ons is iedereen welkom.

De Vossenburcht

Onze school heeft niet voor niets deze naam. Jonge vosjes kunnen hier veilig opgroeien. We zijn samen een groep en in deze leeromgeving kijken we naar elkaar om. Als jong vosje kun je je in het hol rustig terugtrekken. Maar je kunt ook je koppie uit het hol steken en nieuwe dingen ontdekken. Dan helpen we je daarbij.

De Schooldag

’s Morgens openen we de dag gezamenlijk. We vertellen betekenisvolle verhalen uit de Bijbel. Hierbij komen belangrijke normen en waarden aan bod. We leren dus ook over wat het betekent om mens te zijn. Vanuit ons geloof streven we op school naar een respectvolle en vredevolle omgang met elkaar. Zodat we goed kunnen samenwerken. De leerkrachten, de ouders en leerlingen onderling.

 

Op onze school geven we thematisch onderwijs. Elke vijf weken is een ander thema aan de beurt. Vakken als taal, spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken zijn ondergebracht in het thema. Op deze manier komt een thema binnen alle vakken echt tot leven. Zo prikkelen we met ons onderwijs de nieuwsgierigheid van de leerlingen.

Jaar na jaar zal je kind op school verder groeien. In zijn vaardigheden, maar ook in sociale omgang en weerbaarheid. Totdat het aan het eind van groep 8 klaar is om zelfverzekerd de eerste stappen te zetten buiten het veilige hol. Samen zorgen we voor een goede basis, waar je kind zijn hele leven wat aan heeft.