Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie                 
maandag 17 oktober - vrijdag 21 oktober
Allerheiligen                     
maandag 7 november, vrij vanaf 12 uur

Kerstvakantie                   
maandag 26 december 2022 -  vrijdag 6 januari 2023 (alle leerlingen vrijdag 23 dec. om 12.00 uur vrij)

Voorjaarsvakantie             
maandag 27 februari - vrijdag 3 maart

Pasen                                  
vrijdag 7 april + maandag 10 april

Meivakantie                     
maandag 24 april - vrijdag 5 mei

Hemelvaart                       
donderdag 18 mei - vrijdag 19 mei

Pinksteren                        
maandag 29 mei

Zomervakantie                
vrijdag 21 juli - vrijdag 1 september (alle leerlingen krijgen donderdag 20 juli om 14.30 uur vakantie)
 Ingeroosterde studiedagen:
Maandag 24 oktober (aansluitend aan herfstvakantie)
Woensdag 8 februari
Dinsdag 30 mei (aansluitend aan 2e Pinksterdag)

Schoolkalender 2022-2023

Ma. 29 augustus Eerste schooldag 2022-2023

Wo. 7 september Informatiemarkt voor alle ouders/verzorgers (15.30-17.00 uur)

Do. 15 en Ma. 19 sept. Kennismakingsgesprekken voor ouders (vanaf groep 5 ook leerlingen mee)

Vr. 23 sept. Fietstocht ouders/leerlingen; starten tussen 16.00-17.00 uur (o.v.v. ‘weer’)

Wo. 5 oktober Opening Kinderboekenweek

Do. 13 oktober Afsluiting Kinderboekenweek

Ma. 24 oktober Studiedag; leerlingen vrij

Ma. 7 november Adrillenmarkt, de kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Wo. 16 november Projectafsluiting 12.30 uur

Do. 17 en Ma. 21 nov. Oudergesprekken; 15.00-19.30 uur

Datum volgt z.s.m. Sinterklaasviering

Do. 22 december Kerstviering

Vr. 23 december Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!

16 jan. t/m 3 feb. Toetsweken Cito-middentoetsen

Wo. 25 januari Voorleesontbijt groep 1 en 2

Di. 7 februari Projectafsluiting 14.30 uur

Wo. 8 februari Studiedag; leerlingen vrij

13-24 februari Gesprekken groep 8; verwijzing VO

Ma. 13 februari 1e rapport mee en rapport Cito-toetsen mee

Do. 16 en Ma. 20 feb. Oudergesprekken; 15.00-19.30 uur

Vr. 17 februari Discofeest

Do. 16 maart Kangoeroe-wedstrijd

Wo. 29 maart Grote Rekendag

Wo. 5 april Projectafsluiting 12.30 uur

Do. 6 april Paasviering in alle groepen

Wo. 19 april Eindtoets groep 8

Vr. 21 april Koningsspelen voor groep 1 t/m 8 (Groep 1 woensdag 19 april vrij)

27 april Koningsdag

Di. 30 mei Studiedag leerkrachten; leerlingen vrij

Vr. 2 juni Lentefair

5 t/m 22 juni Toetsweken Cito-eindtoetsen

Nog onbekend Schoolkamp groep 8

Do. 15 juni Projectafsluiting 14.30 uur

13 t/m 16 juni Avondvierdaagse Winschoten

Do. 22 juni
Spelmorgen groep 3-4 (leerlingen na afloop vrij om ca. 13.15 uur)
Leerlingen groep 1-2 hele dag vrij

Do. 22 of Vr. 23 juni Sportdag groep 5-8 (leerlingen na afloop vrij om ca. 13.15 uur)

Ma. 3 juli 2e Rapport mee

Do. 6 juli en ma. 10 juli Oudergesprekken; 15.00-19.30 uur

Do. 13 juli Projectafsluiting 14.30 uur

Ma. 17 juli Schoolreisjes groep 1/2, 3/4 en 5 t/m 7

Wo. 19 juli Schoolfeest / Afscheidsavond groep 8

Do. 20 juli
Groep 8 vrij / Kennismaken nieuwe groepen (10.30 uur)
Laatste schooldag, de kinderen zijn vanaf 14.30 uur vrij

Ma. 4 september Eerste schooldag 2023-2024